Posthistorie fra Vadsø

VADSØE
Postkontor - Vadsø (Finnmark) 

VADSØE er ett av de poststeder der det ikke er funnet kilder som kan bekrefte opprettelse av offentlig poststed.
Ifølge posthistorien ble Vadsøe poståpneri opprettet noe etter 1758, og kjøpmann Espensen er nevnt som poståpner i 1783. Ellers opplyses at det snart var handelsmannen, snart prestene, som ordnet posten.

Fra poststedsfortegnelsen 1847 ble navnet skrevet VADSØ.

Poståpneriet ble fra 1.10.1856 opphøyet til selvstendig postekspedisjon og til postkontor ved Kgl.res. 31.5.1890 med virkning fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Postkontoret var grunnet krigshandlingene ute av virksomhet en tid fra ultimo 1944, men virksomheten ble gjenopptatt fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Datostempel av 1-rings vanlig type med antikva bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" tatt i bruk i 1852. Senere (fra ca 1855/56) ble også nyttet et kassasjonsstempel av 3-rings type nr 329.


Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Det er ikke funnet noteringer om dem som først ordnet med posten.
Kjøpmann Espensen ca 1873.
Senere handelsmenn eller prester.
Presten Ole Tronæs er nevnt inntil 1789.
Presten Ole Bjørnsen til 1790, og under hans fravær kjøpmann Espensen.
Lars Lassen Brodtkorb fra 1791/92.
En timeseddel fra 1849 er attestert av H. Espensen/for Nandrup.
Tollbetj. Eid var den som først fungerte som postekspeditør fra 1.10.1856.
Tollbetj. Jørgen Andreas Strømsted 15.7.1857 (f. 1827).
Aut.betjent Peter Andreas Hjorth Krogh 1.7.1871 (f. 1840).
Telegrafinsp. Petersen kst. 1.10.1876.
Kemner og komm.kass. Karl Brammer Esbensen 27.10.1877, tiltrådt 1.1.1878 (f. 1846).
Kontorfullm. Konrad J. Olsen kst 15.11.1892 (på Esbensens ansvar).
Kirkesanger Peder Eilertson 11.1.1893, tiltrådt 15.8.1893 (f. 1840), under midlertidig bestyrelse av betjent Bernhard Krogh (f. 1893).
Postbetj.I Carl Vilhelm Finstad 1.9.1905 (f. 1862).
Posteksp. Hans Arne Sætrum kst. under ledighet fra 1.11.1915 (f. 1884).
Kst. postmester Gunnar Jullum 1.2.1916 (f. 1873).
Otto Helland 1.8.1922, tiltrådt 15.10.1922 med posteksp. Harald Johannessen (f. 1894) som midlertidig bestyrer.
Harald Johannessen kst. under ledighet fra 20.7.1927 (f. 1894).
Kst. postfullm. Lars Haave kst. 1.10.1927 (f. 1885).
Postfullm.II Arne Louis Blikra midlertidig under ledighet fra 23.10.1942 (f. 1908).
Postmester Ole Johan Vaagnes kst. 1.6.1943, tiltrådt 1.8.1943 (f. 1900), med Arne Louis Blikra (f. 1908) som midlertidig bestyrer.
Distr.sekr. Haakon Thesen Johansen 1.2.1959 (f. 1911).
Avd.sjef Arnold Tannvik 1.2.1963 (f. 1920).
Avd.sjef Tor Egil Aalborg 1.2.1972 (f. 1927).
Postsjef Ole Fredrik Holm Jensen 1.7.1977 (f. 1931).
Postsjef (vikar) Roar Stenkløv fra 1.10.1992.
Postsjef Martin Berger Pedersen 1.6.1996.

De første kjente årlige lønninger var i 1857 150 Spd. i 1866 200 Spd. og i 1877
kr 2.280.

Del denne siden