Vadsø filatelistklubb

Resultatliste auksjonen på Jubileumsmøtet 22.april 2023

Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag             Obj.     Tilslag
10        150                  12        100                  13        120                  14        50
17        100                  23        200                  24        160                  25        100
26        200                  30        50                    32        50                    35        50
42        75                    46        50                    47        50                    56        75
57        100                  59        50                    62        50                    72        75
73        50                    74        50                    79        130                  80        50
82        110                  83        100                  84        275                  89        150
92        80                    94        40                    95        50                    96        50
99        40                    104      95                    105      45                    108      65
110      40                    114      50                    118      40                    122      170
123      40                    124      40                    129      190                  131      100
132      225                  135      50                    138      50                    141      60
142      80                    143      100                  144      70                    145      100
146      75                    148      350                  150      25                    151      20
154      80                   

 

 

 

Dette var alt etter vår jubileumsauksjon 22.04.23

Nils Ingvar Laiti